Veletrhy

Job Day Hodonín - Coop

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně Provozujeme 121 maloobchodních prodejen. Hlavní náplní činnosti družstva je maloobchodní prodej širokého sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní potřeby. Zásobování našich prodejen probíhá od konce roku 2005 z Distribučního a logistického centra v Napajedlích. Pro své zákazníky připravujeme nabídku vybraných druhů zboží za zvýhodněné ceny, o nichž informujeme zejména prostřednictvím letáků. Nemalé finanční prostředky vynakládáme do rozvoje družstva a rozšíření jeho činnosti. Investiční prostředky jsou věnovány na modernizaci a rozšíření maloobchodních prodejen. Zde nemalá část připadá na inovaci zařízení v prodejnách. Vlastní prostory, které družstvo nevyužívá, pronajímá dalším podnikatelům.

Více informací o společnosti naleznete na https://www.jednota-hodonin.cz/