Veletrhy

Job Day Hodonín V. - Prefa Brno

Naše společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Jako jedni z mála v ČR jsme udrželi výrobu širokého sortimentu betonových a železobetonových stavebních dílců, které dělíme do těchto čtyř produktových skupin:

výrobky pro kanalizace (trouby, šachty, vpustě)

drobné stavební materiály (dlažba, obrubníky, venkovní architektura, zdící materiály, ploty)

výrobky a konstrukce pro pozemní stavby (stropní dílce, tyčové a stěnové dílce pro nosné konstrukce staveb, schody, balkóny aj.)

nádrže a výrobky pro ekologické stavby (kruhové a pravoúhlé nádrže, trafostanice a jiné velkorozměrové výrobky).

Výrobní závody společnosti jsou situovány v jihomoravském regionu, konkrétně v Kuřimi, Oslavanech, Hodoníně a ve Strážnici. Kromě těchto závodů provozujeme strojní výrobu ve Veselí n.M. a výrobu kompozitních materiálů v naší dceřiné společnosti Prefa Kompozity a.s. Náš obchodní region zahrnuje celé území České republiky a Slovenska.