Veletrhy

Job Fair MSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dětské skupiny nabízejí nový pohled na zařízení péče o předškolní děti. Mají za cíl pomoci rodičům aktivně slaďovat jejich pracovní a osobní život a nabídnout jim flexibilnější alternativu péče o jejich děti, zároveň mohou představovat jednu z forem oblíbeného zaměstnaneckého benefitu. Specifika jejich zřízení a provozu přibližuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora implementace dětských skupin prostřednictvím odborných metodiček. Stávajícím i potenciálním poskytovatelům dětských skupin je tak poskytováno poradenství ve všech krajích ČR. Více informací je k nalezení na webových stránkách projektu www.dsmpsv.cz či na Facebooku (Dětské skupiny a mikrojesle).