Veletrhy

Job Fair MSV - PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o.

Česká společnost PSI (Photon Systems Instruments) se od roku 1994 specializuje na design a výrobu sofistikovaných špičkových nástrojů pro biologické výzkumy.

Hlavní náplní firmy PSI je vývoj unikátních přístrojů a technologii a jejich následná komercializace. Firma během posledních let úspěšně ukončila řadu českých ale i mezinárodních projektů. V rámci těchto projektů uvedla na trh produkty jako například: PlantScreen – high throughput screening, laboratorní bioreaktory, fluorometry, Spectrapeny, Fytoscopy a celou řadu dalších přístrojů. Úspěšnost těchto produktů je podložena jejich prodejem a ekonomickými ukazately. Velká část finančních prostředků firmy je věnována do rozvoje firmy pro získání vysoké konkurenceschopnosti. Výrobní program firmy je možné naleznout na webových stránkách www.psi.cz.

Veškeré vývoj přístrojů a zařízení probíhá v prostorách firmy, neboť PSI disponuje vlastními laboratořemi, kde pod dohledem zkušených a kvalifikovaných pracovníku probíhají požadované testy. Od roku 2015 funguje nově i Research center

Produkty firmy PSI založené na nejnovějších technikách, jsou využívány ve vědeckých programech v mnoha zemích napříč celým světem. Základem politiky rozvoje naší společnosti je každodenní komunikace s vědci. Zákazníky firmy PSI jsou věhlasné university a výzkumné subjekty jako například Stanford university, UCLA, Princeton, Tokyo university, Australian National University a celá řada dalších. 95% produkce je určeno k vývozu. Nesmíme opomenout dále velké firmy jako BASF, Pioneer - Dupont, Monsanto, atd. PSI vyvíjí a komerčně vyrábí přístroje využívané v oblasti biofyziky, biologie a zvláště pak fyziologie rostlin. Jedná se např. o sériovou výrobu přístroje Photobioreaktor vyvinutého v projektu Project No. 4.1 INO1/184: Photo-Bioreactor za podpory programu OPPI, přístroje FytoScope či vytvoření unikátních mikroskopických systémů (projekt Zdravý a kvalitní život). V Saint Louis byla provedena instalace 5ti velkokapacitních přístrojů, díky nimž ve Washingtonově univerzitě vznikl systém, který zachycuje spaliny z uhelné elektrárny a využívá je k růstu fotosyntetických mikroorganismů.

Mezi významné zakázky v České republice patří - Centrum Haná - PlantScreen a Fytotrony, Vědecký sklenik, CEITECH - Fytotrony, Vědecký skleník, atd.

Firma PSI disponuje i celosvětovou sítí distributorů (v současné době má firma 21 distributorů, a to v oblasti jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, Indonésie, Ruska či Korey).

Firma PSI, spol. s r.o. má dlouholeté zkušenosti z komercializací vyvinutých produktů. Celé strategie firmy je založena na vývoji unikátních hitech přístrojů, které jsou následně vyráběny v sériových množstvích pro celosvětový trh. Mnoho přístrojů je zavedeno do výroby v extrémně krátkém čase dle aktuálních požadavků vědců, což je také hlavní předností firmy PSI.

Pro více informací:

www.psi.cz

https://www.youtube.com/channel/UCRpGjIOITWzxoDjzPtS9BjA

www.facebook.com/PhotonSystemsInstruments